‘t Blokje, Loenhout

GS ‘t Blokje is een heel verkeersactieve school met een sterk uitgebouwde fietspooling. Door de start van de bouwwerken aan de nieuwe school moesten de verzamelplaatsen en routes voor de fietspooling echter aangepast worden. Daarom werd naast de school een …

GoodPlanet Belgium VZW

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en educatieve tools rond alle duurzaamheidsthema’s (consumptie en afvalbeheer, energie en …

Vlaamse Miliemaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onze kernactiviteiten richten zich op proper water, zuivere lucht en diepgaande milieurapportering.

We bewaken de luchtkwaliteit, inventariseren wie wat loost en doen beleidsvoorstellen. We meten de schadelijke stoffen in de …

Autodelen.net

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door:

De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties Autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden De uitbouw van het…

Fietsberaad

Doelstelling en uitgangspunten

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen …

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en …