‘t Blokje, Loenhout

GS ‘t Blokje is een heel verkeersactieve school met een sterk uitgebouwde fietspooling. Door de start van de bouwwerken aan de nieuwe school moesten de verzamelplaatsen en routes voor de fietspooling echter aangepast worden. Daarom werd naast de school een schoolstraat ingericht waarbij bovendien de laatste 5 parkeerplaatsen voor auto’s, …

GoodPlanet Belgium VZW

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en educatieve tools rond alle duurzaamheidsthema’s (consumptie en afvalbeheer, energie en klimaat, mobiliteit, natuur en biodiversiteit, samenleven, voeding en water). 60 …

Sint-Jozefinstituut, Schoten

Het Sint-Jozefinstituut (secundair onderwijs) startte in het najaar van 2016 met grote nieuwbouwwerken aan de achterzijde van de school. Dit t.h.v. de Invalidenlaan, waar eveneens een tweede toegang voor fietsers gesitueerd is. Door de werken en aanleg van een werfinrit was de achterzijde van de school, langs de Invalidenlaan, niet …

Voetgangersbeweging vzw

Te voet gaan is de meest universele vorm van verplaatsing. Tegelijk is te voet gaan een kans om mensen te ontmoeten, zich te ontspannen, de lichaamsconditie op peil te houden en de omgeving van nabij te beleven. Daarom zet de Voetgangersbeweging zich in voor kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin …

Vlaamse Miliemaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onze kernactiviteiten richten zich op proper water, zuivere lucht en diepgaande milieurapportering. We bewaken de luchtkwaliteit, inventariseren wie wat loost en doen beleidsvoorstellen. We meten de schadelijke stoffen in de lucht en sturen indien nodig een waarschuwing aan de bevolking …

Autodelen.net

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door: De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties Autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden De uitbouw van het algemeen concept autodelen Innovatie en pilootprojecten Autodelen.net streeft naar een …

Fietsberaad

Doelstelling en uitgangspunten Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid …

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we …