FAQ

Veelgestelde vragen

Welke signalisatie is nodig voor een schoolstraat?

Bij het afsluiten van de straat is het belangrijk dat de signalisatie correct is. Een schoolstraat wordt gekenmerkt door volgende signalisatie: een verkeersbord C3 en een onderbord “schoolstraat”, tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen. Een bord met de uren waarop de straat wordt afgesloten kan nuttig zijn.
De wegbeheerder kan een vergunning geven voor toegang tot de schoolstraat. Het gebeurt dat specifieke toegang wordt toegestaan voor bijvoorbeeld personen met een mobiliteitsbeperking. De personen die toch toegang hebben tot de schoolstraat, dienen uiteraard wel hun rijgedrag aan te passen en steeds voorrang te verlenen aan voetgangers en fietsers.

Zal de parkeerdruk zich niet gewoon verplaatsen?

In het geval van een schoolstraat, kunnen ouders niet meer met hun auto tot aan de schoolpoort rijden om hun kinderen af te zetten of op te halen. Wie toch met de auto komt moet zich dus ergens anders gaan parkeren en te voet verder gaan. Wanneer er geen duidelijk alternatief wordt geboden, kan de parkeerdruk verschuiven naar de omliggende straten. Daarom is het belangrijk om op voorhand op zoek te gaan naar een alternatieve parking en ervoor te zorgen dat iedereen deze goed weet zijn. (stapspots)

Het weghalen van de verkeersdrukte aan de schoolpoort is op zichzelf een belangrijke stap naar meer verkeersveiligheid aangezien dit de plek is waar iedereen tegelijkertijd moet zijn. Uit ervaring blijkt echter ook dat meer mensen ervoor kiezen om te voet of met de fiets naar school te gaan bij het invoeren van een schoolstraat. Het aandeel voetgangers en fietsers stijgt gemiddeld met 15-20%. Dit biedt een oplossing voor de parkeerdruk in de schoolomgeving. Tip: Voorzie genoeg plaats in de fietsenstalling.

Komt elke straat in aanmerking als schoolstraat?

Straten waar veel doorgaand verkeer is, komen vaak niet in aanmerking voor een schoolstraat. Tenzij er een volwaardig alternatief is. Dat is evident want het doorgaand verkeer zou zich anders kunnen verplaatsen naar aangrenzende woonstraten die minder goed uitgerust zijn om de drukte op te vangen.
Zo wordt een schoolstraat niet toegelaten op een gewestweg (tip: een gewestweg heeft een N-naam, bv. Maalse Steenweg N9) of een wijkverzamelweg. Ook in straten die bediend worden door De Lijn is een schoolstraat soms moeilijk te realiseren. In dat geval raden we aan om samen met De Lijn en de gemeente te bekijken of er een oplossing mogelijk is.

Wat als een schoolstraat niet mogelijk is?

Ook scholen die niet in aanmerking komen voor een schoolstraat kunnen deelnemen aan de campagne! Naast het tijdelijk afsluiten van de straat zijn er ook andere oplossingen mogelijk. Zo kan er gewerkt worden met alternatieve parkeerplaatsen of ‘stapspots’ zodat ouders niet langer voor de schoolpoort parkeren. Er is wel doorgaand verkeer, maar manoeuvreren en (fout-)parkeren voor de ingang van de school wordt vermeden. 

Wie moet het initiatief nemen?

Het initiatief van een schoolstraat kan bij de school, het oudercomité of de stad/gemeente liggen.
Een schoolstraat wordt niet opgelegd door het stads- of gemeentebestuur. Het is een vrijwillig instrument op vraag van én met de medewerking van een school. Het gemeentebestuur kan wel een voorstel doen aan een school om een schoolstraat in te richten.
Om de haalbaarheid en het succes te garanderen is een grote betrokkenheid van de school, leerlingen, ouders en andere vrijwilligers nodig. Wanneer het initiatief vanuit de school en alle betrokkenen komt, kan een gemeente dat alleen maar aanmoedigen.

Basis- of secundaire school?

Een schoolstraat kan zowel ingericht worden aan basis- als aan secundaire scholen. In een secundaire school is het aantal leerlingen dat zelfstandig te voet of met de fiets naar school komt doorgaans groter. Ook deze grotere stromen voetgangers en fietsers zijn gebaat bij een autovrije schoolomgeving.

Waar is een goede alternatieve parkeerplaats of stapspot?

Een goede alternatieve parkeerplaats ligt op wandelafstand van de schoolpoort. Denk aan openbare parkings van een gemeentehuis, bibliotheek, sportaccommodatie, … . Ook parkings van supermarkten, restaurants of winkels kunnen een oplossing bieden. Ga hiervoor in overleg met de uitbaters, zij zijn vaak bereid om hieraan mee te werken.
Het is aan te raden om vanaf de stapspots veilige routes uit te werken waarlangs leerlingen (en hun ouders) veilig te voet naar school kunnen wandelen. Tip: Kleed de wandelroute aan met wegwijzers, aantal minuten stappen, krijtverf op de grond, …

Mag de testperiode ook korter of langer zijn?

Dat mag zeker. Houd er wel rekening mee dat het bij een te korte testperiode moeilijk is om duidelijke resultaten te zien. Iedereen heeft wat tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie en de dagelijkse routine aan te passen. Bij een te lange testperiode is het dan weer moeilijker om mensen te motiveren.

Kan een school op eigen houtje een schoolstraat inrichten?

Nee, de school moet steeds contact opnemen met het gemeentebestuur en samen met hen in overleg gaan. Het gemeentebestuur moet de schoolstraat goedkeuren omdat het over een inname van de openbare ruimte gaat. Plaats dus niet zomaar een nadarhek op de rijbaan.

Wat als we niet genoeg vrijwilligers vinden om de schoolstraat af te sluiten?

De zoektocht naar voldoende vrijwilligers verloopt niet altijd even vlot. Leerkrachten kunnen de afsluiting soms aan het begin van de dag plaatsen, maar moeten zich daarna met hun klas bezig houden. Ouders, grootouders, buren of een gemachtigd opzichter kunnen bijspringen op de andere momenten. Vaak zien mensen het wel zitten om die taak af en toe op hen te nemen, maar kunnen ze niet garanderen dat ze altijd beschikbaar zullen zijn. Stel een kalender op met een beurtrol waarop mensen zelf kunnen invullen wanneer het voor hen past. Tip: in sommige scholen werken de vrijwilligers met een whatsapp groepje. Zo is iedereen direct op de hoogte wanneer iemand op het laatste moment toch niet kan komen en is een vervanging snel geregeld.

Kan een schoolstraat ook enkel ‘s ochtends of enkel ‘s avonds?

Ja. Elke schoolomgeving is anders en elke schoolstraat is dan ook wat maatwerk. Een schoolstraat één keer per dag is alvast een stap in de goede richting naar een veilige en gezonde schoolomgeving.

Kan een schoolstraat ook ‘s middags?

Een schoolstraat kan eventueel ook tijdens de middagpauze en dus 3x per dag. Let wel op dat er opnieuw voldoende draagvlak en vrijwilligers zijn om dit te realiseren. Overleg dit ook met de gemeente.

Een schoolstraat voor de jeugdbeweging, kan dat?

Ook jeugdbewegingen kunnen problemen ondervinden met de verkeersdrukte voor en na hun activiteiten. Het principe van de schoolstraat kan ook toegepast worden in het kader van jeugdwerking. Stad Gent en de gemeente Destelbergen startten reeds met een ‘jeugdwerkstraat‘.

Verplaatst de verkeersonveiligheid en de slechte luchtkwaliteit bij een schoolstraat niet naar de omliggende straten?

In eerste instantie verplaatst zich dat maar na opmaak van de vervoerswijze van de leerlingen in verschillende scholen voor en na de schoolstraat blijkt dat 15 -20% meer leerlingen te voet of met de fiets naar school komen.

Er zijn geen parkings in de buurt, heeft een schoolstraat dan wel zin?

Sowieso is het belangrijk om de schoolstraat eerst te testen in een proefperiode. Vanuit de school en het gemeentebestuur is het belangrijk om in te zetten op sensibilisatie voor meer duurzame mobiliteit. Misschien blijkt dat een parking in de buurt helemaal niet nodig is.

Wie mag toch een schoolstraat inrijden?

Volgens de wetgeving mogen enkel bestuurders van prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt een schoolstraat inrijden. Dit zijn oa ziekenwagens, politie, brandweerwagens met een dringende opdracht en voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door oa water, gas en elektriciteit.

Voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, meestal het lokale gemeentebestuur, hebben ook toegang tot de schoolstraat. De buur zonder vergunning met een garage vlak achter de barrière van de schoolstraat mag niet naar zijn/haar garage rijden zolang het tijdstip van de schoolstraat niet ten einde is.