FAQ

FAQ

Welke signalisatie moet ik voorzien?

Bij het afsluiten van de straat is het belangrijk dat de signalisatie correct is. Een schoolstraat wordt gekenmerkt door volgende signalisatie: een verkeersbord C3, een onderbord uitgezonderd fietser, een onderbord uitgezonderd hulpdiensten en een bord met de uren waarop de straat wordt afgesloten.

Een gemeentebestuur kan ook bijkomende voorwaarden opleggen met betrekking tot het gebruik van de schoolstraat (bvb. wel uitrijden met de wagen, niet inrijden) of specifieke doelgroepen toegang verlenen. Het gebeurt dat specifieke toegang wordt toegestaan voor bijvoorbeeld personen met een mobiliteitsbeperking.
De personen die toch toegang hebben tot de schoolstraat, dienen uiteraard wel hun rijgedrag aan te passen en steeds voorrang te verlenen aan voetgangers en fietsers.
Voor elke uitzondering dient wel een afzonderlijk onderbord voorzien worden.

Zal de parkeerdruk zich niet verplaatsen?

In het geval van een schoolstraat, kunnen ouders niet meer met hun auto tot aan de schoolpoort rijden om hun kinderen af te zetten of op te halen. Ze moeten zich dus ergens anders gaan parkeren en te voet verder gaan. Wanneer er geen duidelijk alternatief wordt geboden, kan de parkeerdruk verschuiven naar de omliggende straten. Daarom is het belangrijk om op voorhand op zoek te gaan naar een alternatieve parking en ervoor te zorgen dat iedereen deze goed weet zijn. (stapspots)

Uit ervaring blijkt wel dat meer mensen ervoor kiezen om te voet of met de fiets naar school te gaan bij het invoeren van een schoolstraat. Dit feit op zich biedt ook een oplossing voor de parkeerdruk in de schoolomgeving.

Komt elke straat in aanmerking als schoolstraat?

Straten waar veel doorgaand verkeer is, komen vaak niet in aanmerking voor een schoolstraat. Tenzij er een volwaardig alternatief is. Dat is evident want het doorgaand verkeer zou zich anders kunnen verplaatsen naar aangrenzende woonstraten die minder goed uitgerust zijn om de drukte op te vangen.

Zo wordt een schoolstraat niet toegelaten op een gewestweg (tip: een gewestweg heeft een N-naam, bv. Maalse Steenweg N9) of een wijkverzamelweg. Ook in straten die bediend worden door De Lijn is een schoolstraat soms moeilijk te realiseren. In dat geval raden we aan om samen met De Lijn en de gemeente te bekijken of er een oplossing mogelijk is.

Wat als een schoolstraat niet mogelijk is?

Ook scholen die niet in aanmerking komen voor een schoolstraat kunnen deelnemen aan de campagne! Naast het tijdelijk afsluiten van de straat zijn er ook andere oplossingen mogelijk. Zo kan er gewerkt worden met alternatieve parkeerplaatsen of ‘stapspots’ zodat ouders niet langer voor de schoolpoort parkeren. Er is wel doorgaand verkeer, maar manoeuvreren en (fout-)parkeren voor de ingang van de school wordt vermeden. 

Wie moet het initiatief nemen?

Het initiatief van een schoolstraat kan bij de school, het oudercomité of de stad/gemeente liggen.

Een schoolstraat wordt niet opgelegd door het stads- of gemeentebestuur. Het is een vrijwillig instrument op vraag van én met de medewerking van een school. Het gemeentebestuur kan wel een voorstel doen aan een school om een schoolstraat in te richten.

Om de haalbaarheid en het succes te garanderen is een grote betrokkenheid van de school, leerlingen, ouders en andere vrijwilligers nodig. Wanneer het initiatief vanuit de school en alle betrokkenen komt, kan een gemeente dat alleen maar aanmoedigen.

Basis- of secundaire school?

Een schoolstraat kan zowel ingericht worden aan basis- als aan secundaire scholen. In een secundaire school is het aantal leerlingen dat zelfstandig te voet of met de fiets naar school komt doorgaans groter. Ook deze grotere stromen voetgangers en fietsers zijn gebaat bij een autovrije schoolomgeving.

Waar vind je een goede alternatieve parkeerplaats of stapspot?

Een goede alternatieve parkeerplaats ligt op wandelafstand van de schoolpoort. Het is aan te raden om samen met de organisatie van een schoolstraat ook stapspots met veilige routes uit te werken vanaf waar leerlingen (en hun ouders) veilig te voet naar school kunnen wandelen.

Mag de testperiode ook korter of langer zijn?

Dat mag zeker. Houd er wel rekening mee dat het bij een te korte testperiode moeilijk is om duidelijke resultaten te zien. Iedereen heeft wat tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie en de dagelijkse routine aan te passen. Bij een te lange testperiode is het dan weer moeilijker om mensen te motiveren.