Wat

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dat aan het begin en einde van de schooldag, gedurende een half uur.

Het afsluiten gebeurt met een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “schoolstraat”, tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen.

De straat is toegankelijk voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. De straat blijft uiteraard ook toegankelijk voor hulpdiensten. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan.

Het concept ‘schoolstraat’ staat sinds 20 oktober 2018 in de wegcode. Op 1 juli 2019 werd de wet aangepast.

Het principe van een schoolstraat werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. In België kreeg Gent de primeur. In november 2012 startte de stad met een proefproject, om van twee doodlopende straten een schoolstraat te maken.

Straten met veel doorgaand verkeer komen soms niet in aanmerking wanneer geen goede omleidingsroute beschikbaar is. In dat geval kan gewerkt worden met stapspots. 

Wat is een stapspot?

Een stapspot is een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren. Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen.

Voorbeelden van stapspots zijn: een gemeenteplein, markt, bibliotheekparking, parking van een grootwarenhuis, … 

Bij het inrichten van een schoolstraat, is het nuttig om dergelijke stapspots te voorzien. Zo worden ouders geholpen bij het vinden van een alternatieve parkeerplaats en verplaatst de parkeerdrukte zich niet naar omliggende straten. Het is belangrijk om de stapspots goed uit te kiezen (op wandelafstand) en duidelijk naar ouders te communiceren.

Ook wanneer een schoolstraat niet mogelijk is, kunnen stapspots een oplossing bieden. Doorgaand verkeer blijft toegelaten in de straat, maar manoeuvreren en (fout-)parkeren voor de ingang van de school wordt vermeden.

Voor leerlingen van het basisonderwijs kan vanaf de stapspots een begeleide rij vertrekken. Ouders die ’s ochtends weinig tijd hebben kunnen op die manier tijd uitsparen. De kinderen verzamelen aan de stapspot en stappen onder begeleiding van een ouder of leerkracht verder naar school.