Test een schoolstraat

Test de schoolstraat

De campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ wil in eerste instantie werk maken van een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving. Ook streven we met de campagne naar een gezonde en aangename schoolomgeving met kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.

‘Paraat voor de schoolstraat’ roept basis- en secundaire scholen, leerlingen, ouders en gemeenten op om in de eigen schoolomgeving een schoolstraat te testen. 
De eerste testperiode van de campagne liep van 17 september tot 12 oktober 2018. De start viel samen met de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (16-22 september).

Een tweede testperiode voor dit schooljaar loopt van 06/05/2019 tot en met 31/05/2019. Zowel de school als de gemeente zijn vrij om deze proefperiode op een ander moment in te plannen bijvoorbeeld bij het begin van het volgende schooljaar 2019-2020. Ook de lengte van de testperiode bepaalt een school of gemeente zelf.  

Doe mee als school, schrijf hier in en volg het stappenplan!
Doe mee als stad/gemeente, schrijf hier in en ondersteun de scholen bij het doorlopen van het stappenplan!

De campagne is en voorstel van de ‘Taskforce Luchtkwaliteit Schoolomgevingen’ die werd opgericht op initiatief dan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Paraat voor de schoolstraat kan rekenen op de steun van talrijke partners die een veilige, gezonde en aangename schoolomgeving belangrijk vinden.

Stapspots, als een schoolstraat niet kan

Is een schoolstraat aan de school niet mogelijk? Dan kunnen stapspots een oplossing bieden om de chaos aan de schoolpoort te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het opzet is simpel: verwijs ouders naar parkeerplaatsen in de buurt op wandelafstand van de schoolpoort. Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen. Doorgaand verkeer blijft toegelaten, maar manoeuvreren en (fout-)parkeren voor de ingang van de school wordt ontmoedigd of bij voorkeur onmogelijk gemaakt.

Stapspots kunnen ook interessant zijn als aanvullende maatregel bij een schoolstraat. Door goed na te denken over de parkeeralternatieven, vermijd je een verschuiving van de verkeersdrukte.