Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Gezond Leven
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Autodelen.net
Gezinsbond
POV
GO! ouders
Vlaamse Miliemaatschappij
Greenpeace
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Mobiel 21
Infopunt Publieke Ruimte
Trage Wegen vzw
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
VVSG
Agentschap Zorg en Gezondheid
Fietsersbond
Octopusplan / Voetgangersbeweging
OVSG
GO!
OKO
Vlaamse scholierenkoepel
KOOGO
De Vlaamse Logo’s
Departement Omgeving
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
MOEV
Fietsberaad
VCOV
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Voetgangersbeweging vzw
Bond Beter Leefmilieu
GoodPlanet Belgium VZW

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.