Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

De Vlaamse Logo’s
GO!
Autodelen.net
Infopunt Publieke Ruimte
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
POV
OKO
GO! ouders
Departement Omgeving
Greenpeace
VVSG
Gezinsbond
Vlaamse scholierenkoepel
Bond Beter Leefmilieu
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Vlaamse Miliemaatschappij
VCOV
Fietsersbond
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Octopusplan / Voetgangersbeweging
Trage Wegen vzw
Voetgangersbeweging vzw
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
GoodPlanet Belgium VZW
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
KOOGO
MOEV
OVSG
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Mobiel 21
Agentschap Zorg en Gezondheid
Gezond Leven
Fietsberaad

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.