Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Gezond Leven
Agentschap Zorg en Gezondheid
Autodelen.net
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Departement Omgeving
GO! ouders
De Vlaamse Logo’s
Netwerk Duurzame Mobiliteit
GoodPlanet Belgium VZW
OVSG
Infopunt Publieke Ruimte
Mobiel 21
VCOV
Bond Beter Leefmilieu
Voetgangersbeweging vzw
Vlaamse scholierenkoepel
Gezinsbond
Trage Wegen vzw
KOOGO
Fietsersbond
Octopusplan / Voetgangersbeweging
POV
Vlaamse Miliemaatschappij
MOEV
GO!
OKO
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Greenpeace
Fietsberaad
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
VVSG

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.