Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Autodelen.net
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap Zorg en Gezondheid
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Gezond Leven
GO! ouders
Vlaamse Miliemaatschappij
VCOV
Vlaamse scholierenkoepel
Voetgangersbeweging vzw
De Vlaamse Logo’s
Gezinsbond
Bond Beter Leefmilieu
GO!
Departement Omgeving
Stichting Vlaamse Schoolsport
KOOGO
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Trage Wegen vzw
Infopunt Publieke Ruimte
POV
GoodPlanet Belgium VZW
Fietsberaad
OVSG
Greenpeace
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Fietsersbond
VVSG
OKO
Mobiel 21
Octopusplan / Voetgangersbeweging

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.