Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Fietsersbond
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Octopusplan / Voetgangersbeweging
Gezinsbond
Fietsberaad
Voetgangersbeweging vzw
VCOV
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Stichting Vlaamse Schoolsport
Vlaamse Miliemaatschappij
GO! ouders
GO!
Infopunt Publieke Ruimte
KOOGO
GoodPlanet Belgium VZW
Agentschap Zorg en Gezondheid
De Vlaamse Logo’s
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
VVSG
Vlaamse scholierenkoepel
Departement Omgeving
Netwerk Duurzame Mobiliteit
POV
Bond Beter Leefmilieu
Trage Wegen vzw
Mobiel 21
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
OKO
OVSG
Autodelen.net
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Gezond Leven
Greenpeace

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.