Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Voetgangersbeweging vzw
Autodelen.net
Trage Wegen vzw
Greenpeace
KOOGO
Fietsersbond
MOEV
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Gezond Leven
Octopusplan / Voetgangersbeweging
Fietsberaad
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Gezinsbond
Mobiel 21
GO!
De Vlaamse Logo’s
Departement Omgeving
VVSG
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Bond Beter Leefmilieu
GO! ouders
Vlaamse scholierenkoepel
Agentschap Zorg en Gezondheid
POV
OKO
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Vlaamse Miliemaatschappij
VCOV
OVSG
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
GoodPlanet Belgium VZW
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Infopunt Publieke Ruimte

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.