Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Voetgangersbeweging vzw
POV
VVSG
GO! ouders
KOOGO
GO!
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
OKO
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Bond Beter Leefmilieu
Stichting Vlaamse Schoolsport
Autodelen.net
Gezinsbond
Gezond Leven
Mobiel 21
VCOV
Trage Wegen vzw
Agentschap Zorg en Gezondheid
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Vlaamse scholierenkoepel
OVSG
Infopunt Publieke Ruimte
Greenpeace
Fietsberaad
GoodPlanet Belgium VZW
Fietsersbond
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Vlaamse Miliemaatschappij
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Octopusplan / Voetgangersbeweging
De Vlaamse Logo’s
Departement Omgeving

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.