Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

KOOGO
Vlaamse scholierenkoepel
Fietsersbond
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Infopunt Publieke Ruimte
GoodPlanet Belgium VZW
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
GO!
Trage Wegen vzw
GO! ouders
OKO
Agentschap Zorg en Gezondheid
Departement Omgeving
Mobiel 21
OVSG
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaamse Miliemaatschappij
MOEV
Greenpeace
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
VCOV
Bond Beter Leefmilieu
Autodelen.net
Octopusplan / Voetgangersbeweging
Voetgangersbeweging vzw
Gezinsbond
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Gezond Leven
POV
De Vlaamse Logo’s
Fietsberaad
Netwerk Duurzame Mobiliteit
VVSG

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.