Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Octopusplan / Voetgangersbeweging
De Vlaamse Logo’s
Autodelen.net
Mobiel 21
OKO
Agentschap Zorg en Gezondheid
Departement Omgeving
Fietsersbond
MOEV
Trage Wegen vzw
VVSG
GO! ouders
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Fietsberaad
Vlaamse scholierenkoepel
GoodPlanet Belgium VZW
POV
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
KOOGO
Gezond Leven
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Bond Beter Leefmilieu
Gezinsbond
VCOV
Greenpeace
Vlaamse Miliemaatschappij
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Voetgangersbeweging vzw
GO!
OVSG
Infopunt Publieke Ruimte

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.