Partners

Partners

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” gaat uit van heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten. Volgende partners steunen de campagne.

Netwerk Duurzame Mobiliteit
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Gezond Leven
GO! ouders
OKO
GO!
Bond Beter Leefmilieu
VVSG
GoodPlanet Belgium VZW
Gezinsbond
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Vlaamse scholierenkoepel
Autodelen.net
Trage Wegen vzw
MOS, duurzame scholen, straffe scholen
De Vlaamse Logo’s
Departement Omgeving
KOOGO
Fietsberaad
VCOV
MOEV
OVSG
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Octopusplan / Voetgangersbeweging
Voetgangersbeweging vzw
Mobiel 21
Fietsersbond
Infopunt Publieke Ruimte
POV
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Greenpeace
Agentschap Zorg en Gezondheid
Vlaamse Miliemaatschappij

Wil jouw organisatie de campagne ook ondersteunen? Meld je aan via onderstaand formulier. Dit geldt niet voor bedrijven.