Voordelen

Een schoolstraat biedt tal van voordelen, we zetten ze even op een rijtje:

  • Minder fijn stof en uitlaatgassen.
  • Betere luchtkwaliteit in de klas. Minder verkeerschaos aan de schoolpoort.
  • Een veilige schoolomgeving voor voetgangers en fietsers.
  • Het aantal duurzame verplaatsingen neemt toe.
  • Kinderen, jongeren en ouders bewegen meer.
  • Kinderen doen meer ervaring op in het verkeer.
  • De straat is beter bereikbaar voor hulpdiensten. 
  • Er is een grotere sociale controle op overtreders.
  • Een rustige en aangename buurt.
  • Meer contact tussen ouders, leerkrachten, buurtbewoners en plaatselijke handelaars.

Onderzoek, december 2020, wijst uit dat leerlingen gezonder naar school gaan door een schoolstraat. Het vermijden van auto’s aan een schoolpoort heeft een grote impact op de luchtkwaliteit in de omgeving en op de gezondheid van de schoolgaande jeugd.

Bron: www.zorgengezondheid.be