Waarom

Waarom een schoolstraat?

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos tijdens de ochtendspits aan de schoolpoort  veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Dit zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school! De lucht blijft daar hangen voor de rest van de dag.

De verkeerschaos zorgt tevens voor vele ergernissen op vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen…

Een schoolstraat doorbreekt de vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Uit ervaring blijkt dat meer ouders kiezen om te voet of met de fiets te komen in plaats van met de auto. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer.

Door de straat verkeersvrij te maken, kan de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat meer betekenen. Plaats die auto’s innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting, beweging en recreatie. Helaas zijn schoolomgevingen vandaag vaak drukke plaatsen met veel gemotoriseerd verkeer en weinig plaats voor de leerlingen zelf. Een schoolstraat kan dus een belangrijke eerste stap vormen richting een aangename en gezonde schoolomgeving.

Achtergrond

Het onderzoek van Greenpeace ‘Mijn lucht, mijn school’ heeft uitgewezen dat de luchtkwaliteit aan de meeste scholen eerder slecht is. Een aantal scholen scoren zelfs bijzonder slecht.

Wil je weten hoe het aan jouw school gesteld is, neem dan een kijkje op deze kaart.

Voor het grote Curieuze Neuzen Vlaanderen onderzoek van 2018 stelden 967 scholen zich kandidaat. Via www.standaard.be/curieuzeneuzen/map kan je nagaan hoe de luchtkwaliteit is in de buurt van je school.

Een autovrije schoolomgeving kan nog meer betekenen voor de gezondheid. Door meer plaats te geven aan voetgangers en fietsers zullen weggebruikers in de schoolomgeving veel meer actief bewegen. De effecten op de gezondheid zijn erg groot.