Autodelen.net

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door:

  • De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties
  • Autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden
  • De uitbouw van het algemeen concept autodelen
  • Innovatie en pilootprojecten

Autodelen.net streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. Autodelen is één van de deeloplossingen doordat het inspeelt op diverse beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, inclusie en toegankelijkheid.

Meer info:
Autodelen.net
K. Maria Hendrikaplein 65B- 9000 Gent

09 242 32 75
info@autodelen.net
www.autodelen.net