BS Sint-Montfort, Kontich-Kazerne

Ook aan de Monfortbasisschool in Kontich werd de schoolstraat officieel ingehuldigd met de kinderen en hun mascotte, de Octopus. Sinds de invoer is het veel rustiger aan de schoolpoort.