Fietsberaad

Doelstelling en uitgangspunten

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen. 
Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers en mandatarissen die actief zijn op lokaal niveau.

Activiteiten

Fietsberaad Vlaanderen wenst haar werking uit te bouwen rond drie activiteitsvelden:

Activiteitsveld 1: Stimulering en kennisverspreiding

Fietsberaad Vlaanderen verzamelt en ontsluit bestaande kennis, expertise en goede praktijken rond fietsbeleid via een online kennisbank, (deelname aan) publieksactiviteiten en evenementen, etc. Fietsberaad Vlaanderen stimuleert steden en gemeenten om initiatieven te nemen die het fietsen bevorderen en die inhaken op andere beleidsinsteken (economie, gezondheid,…).

Activiteitsveld 2: Kennisopbouw en onderzoek

Fietsberaad Vlaanderen onderzoekt en ontwikkelt nieuwe inzichten en praktijken binnen het fietsbeleid. Dit gebeurt door het systematisch detecteren van knelpunten en behoeften van de gemeenten om hun fietsbeleid sterker uit te bouwen. Op basis daarvan start Fietsberaad innovatief onderzoek of initieert het pilootprojecten. Fietsberaad Vlaanderen evalueert en verfijnt door middel van workshops ook de toepassing van nieuwe concepten.

Activiteitsveld 3: Netwerking en innovatie

Fietsberaad Vlaanderen introduceert het fietsbeleid ook in andere beleidsdomeinen, zoals economie, veiligheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, duurzaam aanbesteden, enz. Het screent actief de mogelijkheden voor en bouwt dwarsverbanden met andere partners, met het oog op een “horizontaal fietsbeleid”. Fietsberaad werkt met publieke en private partners samen aan vernieuwende initiatieven.

Meer weten: www.fietsberaad.be