Vlaamse Miliemaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onze kernactiviteiten richten zich op proper water, zuivere lucht en diepgaande milieurapportering.

We bewaken de luchtkwaliteit, inventariseren wie wat loost en doen beleidsvoorstellen. We meten de schadelijke stoffen in de lucht en sturen indien nodig een waarschuwing aan de bevolking uit. We voorspellen pieken in fijn stof of ozon. Op plaatsen waar we niet meten, beoordelen we de luchtkwaliteit op basis van modelkaarten. We brengen de verschillende bronnen van luchtverontreiniging in kaart.

Hoe is de luchtkwaliteit in de buurt van mijn school? http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving

Voor scholen hebben we een educatief pakket over luchtkwaliteit: https://www.vmm.be/publicaties/educatief-pakket-luchtkwaliteit 

Meer informatie: www.vmm.be/over-vmm