Voetgangersbeweging vzw

Te voet gaan is de meest universele vorm van verplaatsing. Tegelijk is te voet gaan een kans om mensen te ontmoeten, zich te ontspannen, de lichaamsconditie op peil te houden en de omgeving van nabij te beleven. Daarom zet de Voetgangersbeweging zich in voor kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen. De organisatie heeft als doel duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren en promoten, met bijzondere aandacht voor voetgangers.
Wereldwijd maken steeds meer steden en gemeenten ruimte voor de voetgangers. Mooie publieke ruimten waarin veel mensen buiten komen zijn immers een belangrijk uithangbord voor de kwaliteit en het imago van een stad of dorp. Te voet gaan is goed voor de lokale economie, voor de gezondheid, voor de mobiliteit en voor het milieu.
Samen met een groot netwerk van leden en partners zet de Voetgangersbeweging zich dagelijks in voor een voetgangersvriendelijke en voetgangersveilige publieke ruimte. Om haar rol als pleitbezorger voor kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimten optimaal te kunnen vervullen, steunt de organisatie op twee werkingen.
Met de werking ‘Infopunt Publieke Ruimte’ richt de Voetgangersbeweging zich naar beleidsmakers, professionelen en geëngageerde burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.
Met de werking ‘Octopusplan’ zet de Voetgangersbeweging zich samen met gemeentebesturen, scholen en ouders in voor veilig en kindvriendelijke schoolomgevingen zodat kinderen leren om zich zelfstandig te voet of met de fiets te verplaatsen.
De Voetgangersbeweging vzw is een door de Vlaamse overheid erkende mobiliteitsorganisatie.

Voetgangersbeweging vzw
Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen-Berchem

tel 03 270 06 30
info@voetgangersbeweging.be