Sint-Jozefinstituut, Schoten

Het Sint-Jozefinstituut (secundair onderwijs) startte in het najaar van 2016 met grote nieuwbouwwerken aan de achterzijde van de school. Dit t.h.v. de Invalidenlaan, waar eveneens een tweede toegang voor fietsers gesitueerd is. Door de werken en aanleg van een werfinrit was de achterzijde van de school, langs de Invalidenlaan, niet meer toegankelijk voor fietsers en bromfietsers. De stroom van fietsers en bromfietsers (±350 leerlingen) zou de school moet betreden en verlaten langs de parking van de leerkrachten in de Sint-Jozef Hendrickxstraat waar heel wat druk verkeer is.

Daarom contacteerde de school het gemeentebestuur om te zoeken naar een veilige oplossing tijdens de werken die enige jaren in beslag nemen. De verkeerscommissie stelde het concept ‘Schoolstraat’ voor. Dit werd door zowel de schooldirectie als de preventieadviseur zeer positief ontvangen. De schoolstraat is van start gegaan op 14/11/2016. De leerkrachten en het schoolpersoneel zijn hierbij nauw betrokken, daar zij elke dag 2x de borden plaatsen en weghalen en daarnaast toezicht houden aan de schoolpoort.

Wanneer de werken aan de school voorbij zijn, zit iedereen opnieuw samen om te bekijken of de schoolstraat zal blijven bestaan.