Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering in, en beheer en exploitatie van de transport-, haven- en regionale luchthaveninfrastructuur.

Met zijn expertise wil het departement toonaangevend zijn in het mobiliteitsbeleid en nog beter inspelen op de huidige en de toekomstige mobiliteitsvragen. Hiervoor kan het departement rekenen op bijna 700 gemotiveerde medewerkers, verdeeld over tien afdelingen.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Albert II-laan 20
Brussel 1000

tel 02 553 71 02
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl