GoodPlanet Belgium VZW

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en educatieve tools rond alle duurzaamheidsthema’s (consumptie en afvalbeheer, energie en …

Vlaamse Miliemaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onze kernactiviteiten richten zich op proper water, zuivere lucht en diepgaande milieurapportering.

We bewaken de luchtkwaliteit, inventariseren wie wat loost en doen beleidsvoorstellen. We meten de schadelijke stoffen in de …

Autodelen.net

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door:

De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties Autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden De uitbouw van het…

Fietsberaad

Doelstelling en uitgangspunten

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen …

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en …

Departement Omgeving

Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.Departement Omgeving heeft de volgende taken:

de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt…