MOS, duurzame scholen, straffe scholen

MOS – duurzame scholen, straffe scholen is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

MOS heeft ervaring in het begeleiden van trajecten met afval, mobiliteit, klimaat, vergroening, luchtkwaliteit,… als focus. MOS wil hier verder op inzetten, samen met de scholen. Daarom zetten we graag onze schouders onder de “paraat voor de schoolstraat”-campagne.

Scholen kunnen rekenen op MOS voor:

 • Begeleiding op maat
  De MOS-begeleider werkt in samenspraak met de leerkrachten en de omgeving om te onderzoeken wat er werkt voor de school. De MOS-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Informatie en inspiratie
  MOS informeert en inspireert, via nieuwsbrieven, website en facebook over het ruime aanbod aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel.
 • Vorming
  MOS organiseert netwerkmomenten om scholen de kans te geven om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zijn er vormingen, zowel algemene als op maat van individuele scholen.

MOS begeleidt schoolteams vanuit vier uitgangspunten:

 • Leerlingenparticipatie: elke MOS-actie begint met de actieve betrokkenheid van leerlingen.
 • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij de werking.
 • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
 • Beleving: MOS is een leerproces met een concreet resultaat voor ogen. En die resultaten zet MOS regelmatig in de kijker.

MOS heeft een interessant platform met gratis lesmateriaal en inspiratie voor leerkrachten over o a mobiliteit, luchtkwaliteit, ….. . Zie www.klascement.net

Meer info: www.mosvlaanderen.be