POV

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bouwt een partnerschap uit met provinciale scholen, centra en inrichtende machten om hun daadkracht te versterken. Vanuit een gedeelde zorg voor een optimale leer- en leefomgeving voor leerlingen en cursisten zet dit partnerschap in op innovatie en competentieontwikkeling. Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen versterkt het partnerschap door zich te engageren in samenwerkingsverbanden op centraal niveau.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Tel 02 514 19 00
provinciaalonderwijsvlaanderen@pov.be