Trage Wegen vzw

Trage wegen zijn verkeersvrije paadjes en routes. Ze verbeteren de lokale mobiliteit en creëren een aangename leefomgeving. Langs trage wegen zijn wandelaars en fietsers heer en meester. Niet alleen aan het begin en einde van de schooldag, maar dag in dag uit.

Sinds 2002 werkt Trage Wegen vzw aan een samenhangend en fijnmazig netwerk van trage wegen in Vlaanderen en Brussel. Zo’n netwerk brengt jong en oud in beweging. Goed aaneengesloten trage wegen zorgen dat kinderen en jongeren zich op eigen kracht en veilig naar school kunnen verplaatsen. Het zijn bovendien ideale plekken waar de jeugd kan spelen, zich uitleven of elkaar ontmoeten. Een groen netwerk van verbindingen zorgt er voor dat de hele woon- en leefomgeving doorzichtig, levendig en ‘bespeelbaar’ wordt.

Wandel- en fietspaadjes zijn de ideale uitvalsbasis voor een toffe schoolactiviteit onderweg. Scholen, comités, jeugdbewegingen en gemeenten kunnen hun schoolstraat of favoriete doorsteek in de kijker zetten tijdens de Dag van de Trage Weg. Laat je inspireren op www.dagvandetrageweg.be en word een trendsetter in jouw buurt!

Trage Wegen vzw is partner voor iedereen die de kaart trekken van trage wegen. De organisatie maakt steeds de koppeling tussen mobiliteit, publieke ruimte, gezondheid, milieu, natuur, erfgoed, landschap, gezondheid, toerisme, enz. Vaak worden projecten ontwikkeld waarin beleidsmakers, deskundigen en bewoners samen participeren.

Trage Wegen vzw
Kasteellaan 349A
9000 Gent

info@tragewegen.be
tel 09 331 59 20