VCOV

De VCOV behartigt de belangen van ouders, ouderwerkingen en ouderraden in het Vrij Onderwijs.
‘Samen school maken’ is onze slogan. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie maken we, samen met ouders, concreet.
Zo werken we mee aan kwaliteitsvol én geslaagd onderwijs voor leerlingen en hun ouders en schoolteams.

VCOV vzw
Berkendreef 7
Holsbeek 3220

tel 016 388100
http://www.vcov.be