Departement Omgeving

Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.
Departement Omgeving heeft de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Het Departement Omgeving ondersteunt de campagne “Paraat voor de schoolstraat” vanuit inhoudelijk en technisch perspectief. Er wordt expertise  geboden op het vlak van de gezondheidsimpact van luchtvervuiling en de monitoring van binnenlucht met specifieke aandacht voor scholen. Tevens kan het departement scholen inhoudelijk mee ondersteunen bij acties ter verbetering van de binnenlucht.

Meer info: www.omgevingvlaanderen.be