VBS De Appelboom, Branst

De gemeente Bornem deed mee aan LaMA 2018, een co-creatief project van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Buurtbewoners, handelaars, ouders, leerlingen en het schoolteam gingen samen op zoek naar een creatieve oplossing voor de verkeerschaos en luchtvervuiling aan de schoolpoort en …

Stad Gent

De Stad Gent startte met schoolstraten als eerste stad in Vlaanderen. Het idee komt uit Italië: de stad Bolzano heeft al schoolstraten sedert 1989. Er werd gestart met twee doodlopende straten maar al gauw volgden eenrichtings- en zelfs tweerichtingsstraten. Een …

Gemeente Zwijndrecht

Daar de verkeerschaos én het sluipverkeer teveel werd aan de drie Zwijndrechtse scholen kwam de burgemeester met het idee Schoolstraat. Bij elk begin en einde van een schooldag zorgt een slagboom voor een fysieke barrière. Begin 2018 was dit project …

SJC De Krekel, Gent

Sinds enkele jaren organiseert SJC De Krekel een schoolstraat aan het begin en einde van een schooldag. Een leerkracht plaatst ’s morgens de borden en wordt na 10 minuten afgelost door een ouder die dan de schoolstraat ‘bemand’. Op die …