Stad Gent

De Stad Gent startte met schoolstraten als eerste stad in Vlaanderen. Het idee komt uit Italië: de stad Bolzano heeft al schoolstraten sedert 1989.
Er werd gestart met twee doodlopende straten maar al gauw volgden eenrichtings- en zelfs tweerichtingsstraten. Een schoolstraat is een samenwerking tussen de school en de stad. Communicatie is het toverwoord in dit project.

In Gent wordt de straat met een nadar afgezet voor inrijdend gemotoriseerd verkeer en dit voor een half uur rond het belsignaal. Een gemachtigd opzichter houdt toezicht en geeft uitleg. Jaarlijks organiseert het Mobiliteitsbedrijf een bijeenkomst voor de gemachtigd opzichters en een netwerkmoment voor Vlaamse gemeenten die een schoolstraat hebben of overwegen.
Meer info over de scholenwerking in Gent en de schoolstraten vind je hier.