SJC De Krekel, Gent

Sinds enkele jaren organiseert SJC De Krekel een schoolstraat aan het begin en einde van een schooldag. Een leerkracht plaatst ’s morgens de borden en wordt na 10 minuten afgelost door een ouder die dan de schoolstraat ‘bemand’. Op die manier zijn de leerkrachten tijdig op school wanneer de bel gaat. Na een half uurtje zet de ouder de borden weer opzij. Aan het einde van de schooldag zijn het steeds ouders die het bord plaatsen en bemannen.

Voldoende ouders vinden om bij het schoolstraatbord te blijven staan, is niet altijd even gemakkelijk. Afgelopen schooljaar lukte dit beter omdat enkele ouders met een beurtrol werkten. De eerste twee jaar hadden de leerkrachten of ouders aan de borden overigens regelmatige wat te verduren. Parkeren net voor het bord, verbale agressie, het bord opzij zetten en doorrijden,… . Afgelopen schooljaar gebeurde dit gelukkig veel minder. De ouders en buren zijn er ondertussen ook echt gewoon aan geraakt. Problemen kunnen steeds gemeld worden bij Sabine Van Lancker (mobiliteitsbedrijf stad Gent) en ook de wijkagent komt regelmatig een oogje in het zeil houden.

De Krekelberg, de straat waarin de school is gelegen, is een eenrichtingsstraat. Je mag er enkel aan de linkerkant parkeren.  Vóór de invoering van de schoolstraat stonden auto’s echter vaak langs beide kanten geparkeerd, zelfs op het trottoir en op de zebrapaden. In de smalle straat was er nauwelijks nog plaats voor fietsers, die in beide richtingen mogen rijden. Laat staan voor bakfietsen.

Na schooltijd organiseert de school begeleide rijen zodat de kinderen zo veilig mogelijk naar huis kunnen gaan. Regelmatig konden deze rijen amper via het zebrapad oversteken omdat er een geparkeerde wagen op stond. Fout geparkeerde wagens blokkeerden vaak ook het voetpad. Leerkrachten of directie die hierover een opmerking maakten, kregen vaak boze reacties terug.

De toestand was gevaarlijk voor voetgangers en fietsers en de school vreesde voor ongelukken.

Dankzij de schoolstraat is het nu veel rustiger en veiliger voor kinderen, ouders en personeel. Daardoor komen veel meer kinderen te voet of met de fiets. De fietsenstallingen zijn zelfs te klein geworden, maar daar zijn oplossingen voor. Slechts een klein deel van de leerlingen wordt nog met de auto gebracht.

De fietsenstallingen zijn zelfs te klein geworden, maar daar zijn oplossingen voor.