Stappenplan

Stap 8: Definitieve uitvoering

Uit de evaluatie zal blijken of de schoolstraat kan blijven bestaan en of er al dan niet aanpassingen moeten gebeuren. Het is belangrijk om alle suggesties en opmerkingen van de betrokkenen in acht te nemen.

Bij een definitieve uitvoering kan je op zoek gaan naar een handigere oplossing voor het afsluiten van de straat. Inspiratie hiervoor vind je terug bij de reeds bestaande praktijkvoorbeelden.

Kleine infrastructurele ingrepen in de directe schoolomgeving komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.