Stappenplan

Stap 5: Communicatie

Groen licht van de stad/gemeente? Dan is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in het project schoolstraat. Breng iedereen op de hoogte dat het proefproject zal plaatsvinden. Zo valt niemand achteraf uit de lucht. Een geslaagd project is gestoeld op goede communicatie en overleg. 

De stad/gemeente licht instanties in zoals politie, brandweer, afvalophaalmaatschappij en De Lijn.

Het kernteam zorgt voor de overige communicatie. Je wil zoveel mogelijk mensen meekrijgen in het project. Zorg dat iedereen op de hoogte is en dat iedereen weet waar de alternatieve parkeerplaatsen of stapspots zijn. Breng eventueel aanbevolen wandel- en fietsroutes naar school in kaart en communiceer dit naar de ouders.

TIP! Scholen en gemeenten die een schoolroutekaart hebben of binnenkort ontwikkelen, kunnen de stapspots opnemen en aanduiden op de kaart.

Wie breng je op de hoogte?

 • leerlingen
 • ouders en grootouders
 • buurtbewoners
 • leveranciers
 • handelaars
 • lokale pers

Hoe kan je dit aanpakken?

 • Klas: leg aan de leerlingen uit waarom de schoolstraat nuttig is. Schakel oudere leerlingen in om de jongere leerlingen in te lichten en te overtuigen. Zo geef je hen een concrete rol in de campagne. 
 • Brief: maak gebruik van de voorbeeldbrief gericht aan de ouders, grootouders en buren. Voor deze campagne raden we aan de brief in de eerste week van september mee te geven of te bussen in de buurt.
 • Infoavond: indien mogelijk, organiseer een infoavond voor de start van de schoolstraat. Nodig alle betrokken uit: schoolpersoneel, buurtbewoners, ouders, oudercomité, leerlingen, gemeentediensten, …. Leg uit wat een schoolstraat inhoudt en wanneer deze start. Vertel dat de schoolstraat eerst getest en daarna geëvalueerd zal worden, alvorens definitief te worden ingevoerd. Centraal staat de veiligheid en gezondheid van kinderen en jongeren. 
 • Infostand: organiseer de dag voor de start een infostand aan de schoolpoort. In Gent is gebleken dat het nuttig is om de dag voordat de schoolstraat in voege treedt, iedereen te informeren dat de straat de volgende dag even afgesloten zal zijn.
 • Website, nieuwsbrief: gebruik de website, de nieuwsbrief, sociale media en andere kanalen van de school en de stad/gemeente. Zo kan je gemakkelijk alle betrokkenen bereiken. Ook mensen uit de ruimere omgeving breng je op die manier op de hoogte. Deel ook alle praktische informatie, zoals start- en einddatum van de proefperiode en de exacte tijdstippen van afsluiting.
  #paraatvoordeschoolstraat
 • Handelaars: licht handelaars in de straat persoonlijk in over het project. Misschien zijn zij wel bereid een affiche in hun winkel op te hangen die de schoolstraat aankondigt.
 • Leveranciers: informeer leveranciers van de school over de tijdstippen van afsluiting.
 • Busdiensten: stem het project af op de busdiensten voor turn- en zwemlessen of schooluitstappen.
 • Knutselproject: de schoolstraat is er in de eerste plaats voor de kinderen. Betrek hen bij het project. Hoe zien zij de schoolstraat? Wat zou voor hen een ideale schoolomgeving zijn?