Stappenplan

Stap 3: Toets de bereidheid / draagvlak

Zorg voor voldoende draagvlak bij de leerlingen en (groot)ouders. Uiteindelijk moeten zij de meerwaarde van een schoolstraat inzien en hun dagelijkse routine aanpassen. Daarnaast zal het ook nodig zijn een aantal mensen te betrekken die praktisch willen meewerken tijdens de testperiode. Bijvoorbeeld helpen bij het afsluiten en heropenen van de straat, betrokkenen inlichten, infostand bemannen …

Hoe zorg je voor draagvlak ?

Door rechtstreeks met mensen te praten, zullen zij sneller bereid zijn om het proefproject een kans te geven. Een promotiemoment aan de schoolpoort is dus een goed idee. Dat kan met een infostand waar je de nodige informatie beschikbaar stelt. Wees enthousiast en overtuigend! Omdat niet iedereen aan de schoolpoort passeert, kan je ook via mail of brief informeren. Je kan hiervoor gebruikmaken van de voorbeeldbrief ouders-vraag naar medewerking

Daarnaast is het belangrijk om ook de leerlingen te overtuigen van de meerwaarde van de schoolstraat. Je kan hen bereiken via de klas op voorwaarde dat de leerkrachten mee zijn in het verhaal. Door leerlingen actief te betrekken, worden zij de beste ambassadeurs van de campagne.

Tijdens het zoeken naar draagvlak, kan je meteen ook polsen naar de bereidwilligheid om effectief te helpen. Een grote pool vrijwilligers zal het initiatief meer slaagkans geven.

Welke praktische ondersteuning?

Een autovrije schoolpoort biedt heel wat voordelen, maar vergt een zekere en continue inzet van vrijwilligers. Bij elk begin en einde van een schooldag dient de schoolstraat ‘afgesloten’ te worden. Tijdens de proefperiode worden hiervoor meestal nadarhekken gebruikt. Deze hekken kan je aanvragen bij de gemeente.  Vrijwilligers plaatsen de nadar en zetten deze terug aan de kant.

Er staat steeds iemand bij de nadar om informatie te geven, te zorgen dat het inrijverbod wordt nageleefd en om ongedurige bestuurders te woord te staan. Je werkt hier best met een beurtrol. 

Eenmaal je vrijwilligers gevonden hebt, is het belangrijk hen goed te informeren en begeleiden zodat zij hun taak optimaal kunnen uitvoeren.