Stappenplan

Stap 4: Aanvraag Stad/Gemeente

Is het draagvlak binnen de school voldoende groot, neem dan contact op bij de stad of gemeente. Dien een aanvraag in voor het inrichten van een schoolstraat tijdens de testperiode. Sommige steden en gemeenten bieden hiervoor al een online formulier aan. Hier zie je in het overzicht of jouw gemeente haar steun aan het project reeds heeft uitgesproken en wie je hiervoor kan contacteren.
Vind je jouw gemeente nog niet terug in de lijst? Neem contact op met de dienst Mobiliteit of de schepen van Mobiliteit of Onderwijs.

Zie voorbeeldbrief gemeente – vraag naar schoolstraat.

Hoe concreter de vraag aan de gemeente, hoe groter de kans op een positief antwoord.

Organiseer ook een moment om samen te zitten en bespreek het plan van aanpak. Breng mogelijke parkeerplaatsen in de ruimere schoolomgeving in kaart en leg eventueel enkele stapspots vast.