Gemeentelijke Sportbasisschool, Heusden

De school heeft twee toegangen. Eén ervan ligt in een woonstraat zonder voetpaden namelijk de Postlaan. Deze straat geeft toegang tot de fietsenstalling. Dankzij de schoolstraat kunnen leerlingen in alle veiligheid op de rijbaan lopen. ook voor fietsers is de toegang tot de school een stuk veiliger geworden.

Voor de schoolstraat werken we met een verplaatsbaar bord: een nadarhek met een C3, uitgezonderd aangelanden. Een leerkracht komt dit bord plaatsen rond 8u00 en weer weghalen rond 8u35. De politie houdt occasioneel toezicht.

Heel af en toe vergeet men het bord te plaatsen. Daarom overweegt de gemeente Destelbergen om een bijkomend vast C3 bord te plaatsen met op een onderbord de tijden van de schoolstraat.