GBS Moorsel, Tervuren

In de ochtendspits, die maar een kwartier duurt, was de chaos aan de schoolpoort soms niet te overzien. Vooral in de Pachthofstraat en de Schoolstraat waren er in de korte ochtendspits te veel auto’s. Ouders die voor de school parkeerden om hun kinderen af te zetten, veroorzaakten files en versperden de busstrook. Fietsers en voetgangers moesten zich door al dat gewoel een weg banen. Enkele kinderen werden aangereden. Een keer zelfs met ernstige gevolgen. Wie met de fiets wilde komen, durfde dat niet meer.

Het idee voor een autovrije Schoolstraat komt uit een enquête van de werkgroep mobiliteit. De enquête werd ingevuld door de ouders en door de kinderen vanaf het vierde leerjaar. Uit de antwoorden bleek dat vooral de omgeving van de Pachthofstraat/ Schoolstraat moest worden aangepakt.

Al het gemotoriseerd verkeer is verboden tussen 8.15 uur en 8.45 uur, zodat de fietsers en voetgangers veilig de school kunnen bereiken. Alleen voor de bewoners wordt een uitzondering gemaakt.

Al bij de start van de proefperiode waren de reacties overwegend positief. De regel wordt zeer goed gerespecteerd. Het aantal fietsers is zelfs sterk toegenomen. De omgeving rond de schoolpoort is nu veel rustiger. Wie met de wagen komt wordt aangemoedigd om verderop aan een sportcentrum te parkeren. Van daaruit vertrekt een begeleide rij naar het schoolgebouw.
Met subsidie van de provincie Vlaams Brabant is een dynamische bebording geplaatst.

Veel ouders vertellen ons dat ze het nu wél aandurven om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan.