KOOGO

KOOGO vzw is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs en ondersteunt de ouderwerking in het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs. Onze missie is het bevorderen van de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Onze kernopdrachten:

  • De ouderwerking op school ondersteunen en begeleiden via trajecten op maat;
  • Ouders en ouderwerkingen informeren en sensibiliseren via website, e-zine Nieuwsflits, mailing, infosessies;
  • De belangen van ouders behartigen in overlegorganen, o.a. de Vlaamse Onderwijsraad, het Departement Onderwijs, Lokale Overlegplatforms (LOP)
  • Vormingen, regionale informatie- en discussiesessies en gespreksavonden organiseren o.a. over inschrijvingsrecht, schoolkeuzeprocessen, ouderbetrokkenheid…
  • Bemiddelen in conflict of crisissituaties op school waarbij de ouderwerking of individuele ouders betrokken zijn

KOOGO vzw
tav Ludo Claes
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel
ludo.claes@ovsg.be
Tel 0473 72 54 19