Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin. Vanuit deze visie trachten we de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare. Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.
De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 250 000 leden-gezinnen, van 13 500 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-200 personeelsleden.

Waarom partner van deze campagne?

Gezonde lucht, zeker voor kwetsbare groepen zoals kinderen, is een topprioriteit voor de Gezinsbond. Samen met onze partners van Childproof, een Expertenplatform van verschillende middenveldorganisaties, bezorgde wetenschappers en artsen onder onze coördinatie, buigen wij ons over de veiligheid en de gezondheid van kinderen en werken wij aan het concept kindnorm.
Wij  doen daarbij beleidsvoorstellen en aanbevelingen in het kader van concrete dossiers. Meer bepaald voor een betere luchtkwaliteit deed Childproof voorstellen voor maatregelen tegen verkeersverontreiniging. We hielden een pleidooi voor een dubbele aanpak: een structurele, brongerichte aanpak en een betere ruimtelijke ordening, die voorziet in een voldoende afstand tussen voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en drukke verkeerswegen. De campagne ‘schoolstraten’ past in onze visie als onderdeel van een ruimere structurele aanpak.

Childproof nam volgende standpunten in:

Een greep uit onze bijdragen in de media:

Gezinsbond vzw
Troonstraat 125
1050 Elsene

Danielle van Kalmthout, coördinator Childproof
danielle.van.kalmthout@gezinsbond.be 
Tel 02-507.88.76 (ma, di en do)​

Hilde Timmermans, attachee studiedienst Gezinsbond (onderwijs en opvoeding)
hilde.timmermans@gezinsbond.be
Tel 02-507.88.74