De Vlaamse Logo’s

De Vlaamse Logo’s ondersteunen, adviseren en coachen lokale partners wanneer zij willen werken aan ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Daarnaast bieden de Vlaamse Logo’s kwaliteitsvolle gezondheidsinformatie, ze bouwen aan een netwerk van mensen en organisaties om samen te werken aan een gezonde leefomgeving en een betere gezondheid voor iedereen.

Wil je als school inzetten op een schoolstraat of een stap-spot? Dan heb je de hulp van de gemeente nodig. Veel gemeenten in Vlaanderen zijn een ‘Gezonde Gemeente’. Je verhaal als school kan dus mooi passen in het gezondheidsbeleid van de gemeente. Logo’s ondersteunen gemeenten bij hun gezondheidsbeleid en kunnen op die manier uw initiatief als school ondersteunen.

Wilt u als gemeente uw scholen ondersteunen? Uw Logo kan u coachen in het kader van Gezonde Gemeente.

Zit u nog met vragen over luchtverontreiniging en de gezondheidseffecten daarvan in de omgeving van uw school, dan kan u de medisch milieukundige van het Logo contacteren voor meer info.

Er zijn 15 logo’s in Vlaanderen en Brussel. Kijk op de website van de Vlaamse Logo’s voor de contactgegevens van het Logo in uw regio.