GO! ouders

GO! ouders is de ouderkoepel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. GO! ouders engageert zich ten volle voor de ouders van het GO! Het doel is om ouderbetrokkenheid en -participatie mee vorm te geven en te ondersteunen.

  • We ondersteunen je bij de opstart of uitbouw van je ouderwerking. We gaan samen op zoek hoe je het best kan werken aan ouderparticipatie op jouw school.
  • We ontwikkelen hulpmiddelen en materialen.
  • We maken vormingen op maat en bieden vormingen aan via externe partners;
  • We communiceren via onze website, nieuwsbrief en facebookpagina om jou op de hoogte te houden en te inspireren.
  • Regelmatig vragen we je mening over actuele onderwerpen. Deze nemen we mee wanneer we overleggen met organisaties en beleidsmakers.

Elke ouder, ouderwerking, ouderraad, schoolraad en school van het GO! die wil werken aan ouderparticipatie kan gratis beroep doen op de diensten en materialen van GO! ouders.

vzw GO! ouders 
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
tel 02 790 94 20
www.go-ouders.be