Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

De Vlaamse minister van Onderwijs staat in voor de aansturing, de voortgangsbewaking en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid.

Het Departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken. De missie van het departement is, meebouwen aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Het departement doet dat in dialoog met wie leert en wie leren mogelijk maakt. Zo dragen wij bij aan een lerende en duurzame samenleving.

Dossierbehandelaar voor schoolstraten is mevr. Rita Van Durme via rita.vandurme@ond.vlaanderen.be of tel: 02/553.96.12