Octopusplan / Voetgangersbeweging

De Voetgangersbeweging streeft sinds de opstart van het Octopusplan in 2005 reeds 12 jaar naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. De kleurrijke Octopuspalen zijn ondertussen een gevestigde waarde in Vlaanderen. Ze sensibiliseren weggebruikers rond de zone 30 en accentueren de schoolingang. Naast het gekende straatmeubilair heeft het Octopusplan een volledig aanbod naar scholen en gemeentebesturen.

In september 2017 werd de nieuwe visie ‘Schoolomgeving 2.0’ gelanceerd, waarmee het Octopusplan gangmaker wil zijn van een nieuwe kijk op schoolomgevingen. Een visie waar duurzame mobiliteit, meer beweging en recreatie, vergroening en luchtkwaliteit en samenwerking aan bod komen. Centraal staan het welzijn en de gezondheid van kinderen. Deze visie vormt het uitgangspunt van de pijlers van de Octopuswerking: Omgeving, Begeleiding, Educatie, Leden en Campagnes.

Een greep uit ons aanbod:

  • Omgeving: Octopuspalen, trottoirpalen, beugels, Octopusslagboom, Octopus routeborden (fietsroute, -examen,…) en Octopus thermoplasten
  • Educatie: lesmethode voor kleuters en lagere school (Octopus Verkeersland), digitaal leerplatform (Octopus Verkeersl@nd), praktijkmaterialen,  praktijksessies dode hoek,…
  • Begeleiding: opmaak schoolroutekaarten, advisering schoolomgeving, opstarten schoolstraat, verkeerseducatieve routes (begeleiding en routekaarten), begeleidingen op maat, enz.
  • Campagnes: Strapdag, Flits, Parkour, en diverse samenwerkingen

Samen met onze leden (1300 Octopusscholen en 108 Octopusgemeenten) maken we werk van de Octopus doelstellingen en streven we naar de schoolomgeving van morgen.

Neem een kijkje op www.octopusplan.info of contacteer ons via info@octopusplan.info of 03 270 06 30.