Stad Kortrijk

In de stad Kortrijk kan elke school een schoolstraat aanvragen via https://www.kortrijk.be/schoolstraat 

Ondertussen heeft de stad 2 schoolstraten waarvan één een proefproject was namelijk bij VBS De Watermolen. De proefperiode werd op zich positief geëvalueerd. Alle partijen (kinderen, ouders en buurt) erkenden een merkbare verbetering van de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving tijdens het proefproject. De buurt vond het echter een stap te ver om de schoolstraat definitief in te voeren. Daarom besliste de ouderraad om vanaf september 2017 een ‘vrijwillige schoolstraat’ in te voeren. Men vraagt expliciet aan de ouders om het woonerf niet meer op te rijden bij het brengen en ophalen van de kinderen. Men rekent dus op goodwill van ouders om, indien ze met de wagen komen, (parkeer)alternatieven te zoeken in de nabije omgeving. De eerste vaststellingen lijken positief. Het proefproject met de schoolstraat was dus wel zinvol en een soort wake-up call voor ouders om hun individueel autogebruik rond de schoolpoort in vraag te stellen. Bij Pius X is de schoolstraat nog steeds van kracht. Na een proefperiode werd de schoolstraat definitief ingevoerd.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wil de stad een actieve werving opstarten om meer scholen te stimuleren om ook in hun schoolomgeving een schoolstraat in te richten.

Contactpersoon voor de scholen: hannes.vanmeenen@kortrijk.be  – tel. 056 27 87 74

Pas als je de rust in de schoolstraat ervaart, besef je hoe absurd de verkeerssituatie voordien was. Eigenlijk is dit een minimale ingreep met gigantisch veel impact (een ouder van Pius X)