Greenpeace

Greenpeace is een onafhankelijke campagneorganisatie die geweldloze, creatieve confrontatie gebruikt om wereldwijde milieuproblemen aan te klagen en te ijveren voor oplossingen die een groene en vreedzame toekomst mogelijk maken.

Hoeft het nog gezegd dat het niet goed is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land? Zowat overal, stad en platteland, zorgen te veel uitlaatgassen voor ongezonde lucht. Maar wist je dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de impact van al dat fijn stof en stikstofdioxide? Zij ontwikkelen steeds vaker astma en longinfecties, of kampen met concentratieproblemen op school door een gebrek aan gezonde lucht.

In veel van onze scholen is de luchtkwaliteit zorgwekkend of ronduit slecht. Dat is de conclusie van de eerste grootschalige meting van Greenpeace over de luchtkwaliteit in 222 Belgische scholen. De metingen gebeurden gedurende 4 weken in november en december 2017. De scholen ontvingen intussen hun individuele meetresultaten en gepersonaliseerde aanbevelingen. Het volledige rapport kan je bekijken op http://mijnluchtmijnschool.be.