Gezond Leven

Vlaams Instituut Gezond Leven Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, concrete tips en kant-en-klare projecten. Gezond Leven maakt met VITO en PIH ook deel uit van de partnerorganisatie milieugezondheidszorg.

Gezond Leven zet in op gezondheid. Een gezonde school, een gezonde publieke ruimte, gezonde mobiliteit en meer bewegen maken daar deel van uit. Een schoolstraat is een omgevingsmaatregel die gezondheid stimuleert op verschillende vlakken, zeker wanneer dit hand in hand gaat met sensibilisering en afspraken. Leerlingen, ouders en personeel laten de auto vaker staan, bewegen meer en krijgen meer ontmoetingskansen. Zo zorgt een schoolstraat voor meer gezondheid.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven biedt “Gezonde school” aan.  Deze methodiek helpt scholen om een gezondheidsbeleid uit te tekenen. Scholen die aan de slag gaan met een schoolstraat of een stap-spot, vinden op www.gezondeschool.be tools die ze kunnen gebruiken om dit initiatief te kaderen binnen een breder gezondheidsbeleid. Zit je met vragen over de effecten van verkeer op onze gezondheid? Neem dan een kijkje op gezondheidenmilieu.be.

U kan contact opnemen met Tineke.vansteenkiste@gezondleven.be (Gezonde School) of nel.vanlent@gezondleven.be (gezonde mobiliteit).