VVSG

VVSG als professionele dienstverlenende organisatie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Als professionele dienstverlenende organisatie biedt de VVSG informatie, advies, vorming en begeleiding aan voor politieke bestuurders en personeelsleden. Zij organiseert kennis- en ervaringsuitwisseling en zal zich verder ontwikkelen tot kennismakelaar van het lokale bestuursniveau.

Als professionele en representatieve belangenbehartiger en onderhandelaar met andere overheden en instellingen organiseert de VVSG de permanente dialoog met de leden, het overleg en het netwerk met andere organisaties op het terrein van het lokale bestuur.

Als maatschappelijke beweging van het lokale bestuur komt de VVSG op voor sterke lokale besturen die optreden als eerstelijnsoverheid in het belang van de lokale gemeenschap. In haar concrete actie en visieontwikkeling gaat de vereniging uit van:

  • het vergroten van de lokale beleidsruimte en bestuurskracht,
  • het verhogen van de kwaliteit van de lokale beleidsvoering,
  • het versterken van de lokale democratie,
  • het streven naar duurzame ontwikkeling op het lokale en mondiale niveau.