Stad Hoogstraten

Bron: https://www.hoogstraten.be/school-straten

In het project School-straten kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Hoe vrij kan een kind er stappen, fietsen of rennen? En is de verkeersinfrastructuur rond de schoolpoort eigenlijk wel tof genoeg voor het kind zelf? 

Met het project willen we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving. En willen we de CO2-uitstoot en fijn stof door schoolverkeer verminderen.

Het project School-straten volgt voor elke basisschool in Hoogstraten hetzelfde traject:

1  Wat wil het kind zelf?
Doorheen het project staat het kind centraal: hoe beleven zij de mobiliteit rondom de schoolpoort? 
> link resultaten

2  Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken
​Met kinderen en volwassenen formuleren we gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met de hulp van experts, zoeken we samen naar oplossingen.

3  Invoeren, testen en evalueren 
Kleine en grote maatregelen worden eerst getest. De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties tot structurele ingrepen die gedurende maanden gestest worden. Bekijk hier het filmpje van de testfase in Minderhout. 

4  Testopstelling geslaagd? Houden zo!
Eenmaal getest volgt de evaluatie. Speciale aandacht gaat naar het raadplegen van kinderen en volwassenen en het omvormen van de proeven tot permanente maatregelen.


Voor het project ‘School-straten’ mocht de stad Hoogstraten de Verkeersveiligheidsprijs 2019 in ontvangst nemen.