Ondersteunende initiatieven

Stapspots

Stapspots zijn plekken rondom de school waar je kan parkeren en van waar je veilig en comfortabel te voet naar school verder kan wandelen.  Als je een schoolstraat inricht, is het nuttig na te denken over deze stapspots. Immers, je helpt ouders met het vinden van een alternatieve parkeerplaats waardoor de kans dat de drukte zich verplaatst naar een aanpalende straat, kleiner wordt.
Ook wanneer een straat niet kan worden afgesloten voor doorgaand verkeer en een schoolstraat niet mogelijk is, is het wenselijk om stapspots te gebruiken. Op die manier wordt de parkeerdruk voor de schoolpoort vermeden en is het negatieve effect op de luchtkwaliteit kleiner. In dat geval kan het nuttig zijn dat je ook het parkeeraanbod aan de schoolpoort vermindert.
Het is belangrijk om de stapspots goed uit te kiezen (op loopafstand) en er met de leerlingen en ouders over te communiceren. 

Begeleide rij of pooling

Een begeleide rij wordt vanuit de school door ouders en/of leerkrachten georganiseerd. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, zetten hun kinderen af op nabijgelegen pleintje wat verderop. De kinderen groeperen zich en worden in rij begeleid tot aan de school. Een gemachtigd opzichter helpt de kinderen veilig over te steken.