Doel!

Een schoolomgeving zou eigenlijk de plek bij uitstek kunnen zijn die bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van kinderen. Doorheen de jaren zijn schoolomgevingen vaak verworden tot drukke plekken met veel gemotoriseerd verkeer en weinig plaats voor de kinderen zelf: geen plaats om te wandelen of fietsen, geen plaats voor groen, ontmoeting, beweging of recreatie. Een schoolomgeving zou voor kinderen heel wat meer kunnen betekenen, zowel binnen als buiten de schooluren.